Středa, 29 března, 2023
aktualne

Větší problémy než rostoucí ceny vždy způsobují politická opatření

Větší problémy než rostoucí ceny způsobují politická opatření, která jim v tom mají zabránit. Rostoucí ceny jsou obrazem událostí, které se již staly nebo právě probíhají a v tomto momentě se podle analytika společnosti INESS Martina Vlachynského nedají zastavit. Uvedl to v publikaci Drahý nový rok – Což znamená současná inflace pro blízkou budoucnost.

Nejjednodušší politické řešení, jak se tvářit při růstu cen aktivní, je podle něj růst cen zakázat. „Přestože i na první poslech to zní jako špatná strategie, překvapivě často se k ní politici utíkají. Cena je nejdůležitějším nástrojem tržní ekonomiky. Je to semafor, který zdrojem ukazuje, kam téct, aby z co nejmenšího množství vstupů vznikly co nejhodnotnější výstupy,“ uvedl Vlachynský. Cena je podle něj dynamická veličina, neustále se mění, jelikož se neustále mění externí okolnosti, ale i preference zákazníků.

Pokračoval, že není možné nijak vypočítat „správnou“ cenu, protože nic takového neexistuje. Proto každá cenová regulace nevyhnutelně vyvolá nedostatek statku, nebo jeho přebytek vedoucí k plýtvání. V případě příliš nízké ceny se začnou generovat ztráty, které mohou být viditelné, tedy účetní, ale i neviditelné, například v podobě nižší míry investic v sektoru.

Rostoucí ceny budou vytvářet tlak na zvyšování veřejných výdajů, zejména mzdových a důchodových. Růst mezd je však součástí růstu cen. „Zvyšování mezd státních zaměstnanců, případně minimální mzdy v reakci na zvyšování cen, postupně povede zase k dalšímu zvyšování cen. Zvýšení mezd a důchodů bude vytvářet dodatečnou díru v rozpočtu, která bude plátaná prodejem nových státních dluhopisů, které za nové peníze dnes kupují centrální banky „Rychlé zvyšování mezd státních zaměstnanců a důchodců tak posiluje inflační spirálu,“ komentoval Vlachynský.

Explosion of gold coins with dollar sign on white background. Jackpot or casino poke concept. 3d rendering.

Rizikem jsou podle Vlachynského i další regulace vedle regulace cen. Velkým nebezpečím je omezení obchodu. „U některých politiků existuje pomýlená představa, že rostoucí ceny jsou zahraničním problémem a kdybychom měli všechno z domácích zdrojů, tak se nás tato problematika netýká. Je to samozřejmě přesně naopak, světový trh pomáhá vyhlazovat lokální extrémy.“ Mezi další škodlivé regulace mohou patřit různé informační povinnosti, jako zveřejňování nákupních cen a podobně, či regulační zásahy do investic, například regulace expanze nových poboček.

pr článek

Další články autora