Pátek, 14 června, 2024
aktualne

Dodávky plynu odběratelům Twinlogy dočasně zajistí SZP

Zákazníkům žilinské energetické firmy Twinlogy, vlastněné společností Arca Capital Slovakia v restrukturalizaci, bude po ztrátě její způsobilosti pro dodávky energií od 21. ledna dodávat plyn státní Slovenský plynárenský průmysl (SPP). V pátek o tom informoval manažer externí komunikace SPP-Distribuce Milan Vanga.

Změna dodavatele na „dodavatele poslední instance“ se v tomto případě dotkne 477 odběratelů. „Uplatnění institutu dodavatele poslední instance znamená, že po dobu nejvýše tří měsíců, počínaje 21. lednem 2022, bude dodavatelem plynu pro dotčené odběratele dodavatel poslední instance, což je podle platné legislativy společnost Slovenský plynárenský průmysl,“ uvedl Vanga.

Lhůta tří měsíců poskytuje těmto odběratelům čas na uzavření smlouvy o dodávce zemního plynu s dodavatelem dle jejich vlastního výběru. Vanga připomněl, že pokud odběratel v této lhůtě neuzavře smlouvu o dodávce s žádným dodavatelem, dodávka plynu do jeho odběrného místa bude ukončena.

„Upozorňujeme, že pokud dodavatel ztratí vůči svým smluvním odběratelům způsobilost plnit předmět smlouvy o dodávce plynu, respektive smlouvy o sdružené dodávce plynu, tyto zanikají dnem ztráty způsobilosti dodavatele dodávat plyn. Dotčení odběratelé plynu jsou povinni uhradit cenu za dodávku plynu společnosti Slovenský plynárenský průmysl dodavateli poslední instance,“ dodal Vanga.

pr článek

Další články autora